Rainbow crystal s.r.o.

we love the beauty of crystal glass       

MEDAILÓN SVATEJ RODINY

Vianočná radosť vrcholí pri pohľade na symbol Vianoc - betlehem.  Vidíme tam Svätú rodinu - Ježiša, Máriu a Jozefa. Svätá rodina je symbolom narodenia nového života.